WAŻNE!!! KONCESJA

Wystawcy, którzy chcieliby podczas targów sprzedawać wyroby alkoholowe muszą uzyskać z Urzędu Miasta Opola jednorazowe pozwolenie na sprzedaż alkoholu dostępne na naszej stronie w sekcji regulaminy.

Do  opłaty koncesyjnej na sprzedaż alkoholu należy:

  • wypełnić załączony wniosek
  • złożyć na wniosku podpis  osoby upoważnionej z ramienia zarządu bądź właściciela firmy (jeżeli podpis składa osoba upoważniona proszę dołączyć pełnomocnictwo)
  • dołączyć  kserokopię  stałego pozwolenia na sprzedaż alkoholu
  • dołączyć potwierdzenie wpłaty 43,75  zł    na konto Urzędu Miasta Opola  : 76 1160 2202 0000 0002 1515 3196
  • wniosek o koncesję należy składać w miesiącu wrześniu 2015

Adres do wysyłki :
Urząd Miasta Opola Wydział Spraw Obywatelskich UM Opola
Plac Wolności 7-8 , 45-015 Opole

PARTNERZY OPOLFEST 2015
ALKOHOL SZKODZI ZDROWIU. Treści na naszej stronie mają charakter informacji o produktach dostępnych na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz.U. 2012 poz. 1356).