Kontakt

Szczegółowe informacje:

Katarzyna Święs-Kubara
Specjalista ds. marketingu
tel. 77 446 16 87

mobile: +48 88 555 20 30
e-mail: katarzyna.kubara@cwkopole.pl


Anna Własiuk
Specjalista ds. promocji
tel. 77 446 16 86

mobile: +48 88 555 20 40
e-mail: anna.wlasiuk@cwkopole.pl

PARTNERZY OPOLFEST 2015
ALKOHOL SZKODZI ZDROWIU. Treści na naszej stronie mają charakter informacji o produktach dostępnych na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz.U. 2012 poz. 1356).