PARKING

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu dysponuje bezpłatnym parkingiem zlokalizowanym bezpośrednio przy obiekcie, w którym odbędą się Targi OPOLFEST 2015

PARTNERZY OPOLFEST 2015
ALKOHOL SZKODZI ZDROWIU. Treści na naszej stronie mają charakter informacji o produktach dostępnych na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz.U. 2012 poz. 1356).